การกราดแดดไก่ชนมีประโยชน์คือ

1.ทำให้ไก่แข็งแกร่ง ทนทาน ถ้าไก่ชนที่เข้าชนขาดแดด จะสู่ไก่ที่กราดแดดมาอย่างดีไม่ได้ซึ่งนักเลี้ยงไก่รู้ดี ถ้าฝนตกบ่อยๆ ไก่กราดแดดไม่ได้นักชนไปจะไม่นำไปตีเด็ดขาด

2.ช่วยควบคุมน้ำหนัก ไก่ชนจะมีน้ำหนักที่พอเหมาะกับรูปร่างของไก่ นักเลี้ยงไก่จะต้องชั่งน้ำหนักที่เหมาะกับรูปร่างของไก่ นักเลี้ยงไก่จะต้องชั่งน้ำหนักเท่านั้น ส่วนวิธีควบคุมนำหนักที่ดีคือ การกราดแดด

ประโยชน์ของการกราดแดดไก่ชน เพิ่มความแข็งแรงในการลงสังเวียน
ประโยชน์ของการกราดแดดไก่ชน เพิ่มความแข็งแรงในการลงสังเวียน

3.ช่วยให้หายหอบหรือเหนื่อย ไก่ที่กราดแดดสม่ำเสมอ เวลาที่เข้าชนในสังเวียนไก่ก็จะไม่ค่อยหอบปลายยกไก่ที่หอบหรือเหนื่อยปลายยกเกิดจากการกราดแดดไม่ถึง ทำให้เสียกำลังยกต่อไป หรือถ้าหอบในต้นๆ ยก อาจทำให้แพ้ได้

4.แสงแดดทำให้กระดูกไก่แข็งแรง เพราะไดรับวิตามินดี ที่ช่วยให้ไก่แข็งแรงมากกว่าเดิม ไก่ที่ขาดแสงแดดอาจทำให้เป็นง่อยเปลื้ยได้

ทิ้งคำตอบไว้