คัดเลือกไก่พร้อมเลี้ยงชน เริ่มต้นดีมีชัยเกินครึ่ง  

สิ่งแรกของการเลี้ยงไก่เพื่อออกชน คือการคัดเลือกไก่ที่นำมาเลี้ยง ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง การคัดเลือกไก่ชนนี้อาจเป็นการคัดเลือกไก่จากเล้าที่เพาะขึ้นมาเอง ในกรณีนี้ทำให้รู้ถึงเหล่าและสายพันธุ์ที่ชัดเจน ทำให้ตัดสินใจคัดเลือกหรือนำมาฝึกซ้อมเพื่อดูแววได้ไม่ยาก เพราะจะรู้ว่ามีลีลาชั้นเชิงเหมือนพ่อแม่หรือไม่ ขณะที่หากเป็นไก่ที่ซื้อเข้ามา ซึ่งไม่ได้รู้ถึงเหล่าหรือสายพันธุ์ที่ชัดเจนนักตรงนี้ต้องนำหลากหลายปัจจัยมาช่วยในการคัดเลือกเพื่อที่ได้ไก่ที่เก่งและพร้อมที่นำมาฝึกซ้อมมากที่สุด

เทคนิคเซียนไก่ คัดเลือกไก่พร้อมเลี้ยงชน อายุต้องได้ ใจต้องดี
เทคนิคเซียนไก่ คัดเลือกไก่พร้อมเลี้ยงชน อายุต้องได้ ใจต้องดี

ผู้เลี้ยงไก่ชนตั้งแต่สมัยโบราณมากระทั่งปัจจุบันจะมีความพิถีพิถันในการเลือกไก่เพื่อนำมาเลี้ยงออกชนค่อนข้างมาก

ซึ่งพิจารณาตังแต่ไก่อายุน้อย ๆ4-6 เดือน ซึ่งระยะนี้ลูกไก่จะเริ่มปรากฏสิ่งที่บ่งบอกลักษณะว่าจะเป็นไก่ชนที่ดีหรือเลวออกมาให้เห็นแล้ว ซึ่งการดูลักษณะว่าไก่ชนตัวใดจะเป็นไก่ชนยอดนักสู้ทรหด อดทน ใจถึง เชิงดีตีเก่ง สามารถพิจารณาได้จากส่วนประกอบต่าง ๆ ดังต่อไป

เทคนิคเซียนไก่ คัดเลือกไก่พร้อมเลี้ยงชน อายุต้องได้ ใจต้องดี
เทคนิคเซียนไก่ คัดเลือกไก่พร้อมเลี้ยงชน อายุต้องได้ ใจต้องดี

อายุต้องได้ ใจต้องดี

การคัดเลือกไก่ที่นำมาเลี้ยงออกชนนั้น อย่างแรกต้องมีอายุที่พอที่จะเริ่มสู้ไก่ได้ และมีอวัยวะส่วนต่าง ๆ เจริญเติบโตเต็มที่ โดยเฉพาะส่วนขนที่ต้องขึ้นให้สุด ไม่มีลักษณะเป็นหลอดบริเวณโคน โดยปกติแล้วผู้เลี้ยงเริ่มนำไก่มาขังเพื่อคัดอายุประมาณ 7-8 เดือน บางรายก็รอให้ครบถึง 9 เดือน ถึงเริ่มนำมาเลี้ยงและลองปล้ำดูเชิงชนและนำมาฝึกฝนได้โดยทั่วไปแล้วไก่หนุ่มนำมาเลี้ยงจนให้ได้อายุครบ 1 ปี ถึงนำไปออกชนได้

ทิ้งคำตอบไว้